Programátor a administrator SW - Fullstack[Java, Ang 8+] dev

Chcem zvýšiť svoje šance na moje uplatnenie v budúcnosti, a preto súhlasím, aby spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s., Business ID: 49240480, Evropská 810/136, Praha, Vokovice nad rámec výberového konania na uvedenú pozíciu ďalej spracúvala moje osobné údaje pre účely evidovania mojej osoby a ponúkania mi obdobných pracovných príležitostí. Súhlas udeľujem na dobu 3 roky, je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti/í, a to iba v miere nevyhnutnej pre účely spracovania.

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s., Business ID: 49240480, Evropská 810/136, Praha, Vokovice, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.