Interní account manažer

Souhlasím se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00, IČO: 247 38 875, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16505 (dále jen „Společnost“). Souhlasím s tím, aby mi Společnost zasílala informace o nabídce volných pracovních míst v rámci Společnosti odpovídajících mému profilu, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či telefonicky (tedy prostřednictvím údajů, které jsem jim poskytl). Své Osobní údaje poskytuji dobrovolně, a to na dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup k Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání zveřejněných na internetových stránkách Společnosti: https://www.cra.cz/gdpr. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Zásadách vymezeným. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Beru na vědomí, že společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00, IČO: 247 38 875, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16505 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje, které jsem jí poskytl v rámci výběrového řízení a ve svém životopisu, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené v mém životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“). Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.