Monter elektrozaworów ze znajomością rysunku technicznego -

Załącz swoje CV

Załącz swoje CV

Załącz swoje CV

Załącz swoje CV

Załącz swoje CV

Nie posiadasz aktualnego CV? Napisz nam o swoim doświadczeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji mojej osoby i oferowania możliwości pracy przez agencję pośrednictwa pracy FLEXIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: PL7251918414, Polska. Zgodę udzielam na okres 3 lata od udzielenia zgody, ewent. do wycofania tej zgody. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie uprawnionym pracownikom agencji pośrednictwa pracy i następnie pracodawcom, których oferowane stanowisko odpowiada pracy, której poszukuję, tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę kiedykolwiek wycofać.

Odpowiadając na to ogłoszenie przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe do celów oraz na czas realizacji procedury rekrutacji. W odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani stosowne prawa: (i) dostępu do danych osobowych, (ii) do poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych lub nieprawdziwych danych osobowych, (iii) do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, lub jeśli Pan/Pani stwierdzi, że były one przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w szczególnych przypadkach, (v) do przenoszenia danych oraz (vi) wyrażenia sprzeciwu, po którym zostanie zakończone przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie zostanie udowodnione, że istnieją poważne uzasadnione przyczyny przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Pana/Pani interesami lub prawami i wolnościami, w szczególności jeżeli powodem jest ewentualne egzekwowanie roszczeń prawnych, oraz (vii) zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę LMC s.r.o. Regon: 264 41 381, z siedzibą Praha 7, Jankovcova 1569/2c, kod pocztowy 170 00, udziela inspektor ochrony danych Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, wzgl. są one dostępne pod https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci/.

W celach rekrutacji na to stanowisko agencja personalna FLEXIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: PL7251918414, Polska jako administrator będzie przetwarzać dostarczone przez Pana/Panią (lub uzyskane ze źródeł publicznych) dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679. Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywała dla administratora spółka LMC s.r.o., Regon: 264 41 381, za pośrednictwem swoich systemów elektronicznych. Pokaż więcej

* Aby formularz został wysłany pomyślnie, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.