Inkubační manažer/ka pro TI

Nyní od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Souhlas nám dáváte dobrovolně a to na 3 roky. Souhlas můžete kdykoli odvolat a to zasláním žádosti o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů na email: czechinvest@teamio.eu. Jsem si vědom svého práva, že souhlas můžu kdykoli odvolat a to zasláním žádosti o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů na email: czechinvest@teamio.eu.

Potvrzuji, že znám následující práva: i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsem si vědom svého práva, že souhlas můžu kdykoli odvolat a to zasláním žádosti o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů na email: czechinvest@teamio.eu. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest IČO: 71377999, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.