Prostor plus o.p.s.

PRACOVNÍK PÉČE A PODPORY PRO ŠKOLY - Prostor plus o.p.s.

Název pozice:

PRACOVNÍK PÉČE A PODPORY PRO ŠKOLY

Popis:

Prostor plus o.p.s. hledá PRACOVNÍKA PÉČE A PODPORY PRO ŠKOLY

Hledáme zkušeného pracovníka optimálně s vysokoškolským vzděláním v humanitním oboru (sociální pracovník, pedagogický pracovník, sociální pedagog, psycholog atd.), který se připojí k našemu týmu jako Pracovník péče a podpory. Nabízíme možnost plného i zkráceného úvazku na 0,2, s pracovním místem v okresech Kolín, Kutná Hora, Pardubice a Mladá Boleslav.

  • Hlavním úkolem Pracovníka péče a podpory ve školách bude doplnění kapacity školního poradenského pracoviště s úzkou spoluprací se členy ŠPP.
  • Hledáme kandidáta s následujícími kompetencemi a dovednostmi:
  • Práce s třídními kolektivy: budete se zabývat utužováním vztahů, řešením konfliktních situací a vedením nebo podporou třídnických hodin. Dále se očekáváte, že vneste témata prevence rizikového chování do tříd, provádíte depistáž rizikových témat, situací a žáků pro individuální konzultace a reagujete na aktuální situace a potřeby třídy. Případně můžete provádět socimetrická šetření.
  • Individuální konzultace: nabízíte individuální konzultace žákům, kteří se nachází v krizové situaci. Řešíte problémy ve vrstevnických vztazích, rodinných vztazích či v oblasti školního výkonu/prospěchu. Na základě indikace následně pokračujete v individuální práci se žákem/žákyní nebo kontaktujete jinou odbornou službu. Důležitou součástí je předávání klíčových informací předem domluvenému pracovníkovi školy.
  • Spolupráce s třídním učitelem: budete úzce spolupracovat s třídním učitelem, účastnit se skupinových programů a tandemové práce a poskytovat zpětnou vazbu.
  • Spolupráce se ŠMP/jiným pracovníkem školy: úzce spolupracujete s ostatními pracovníky školy, hledáte vhodné způsoby řešení, účastníte se případových konferencí a schůzek s rodiči. Společně konzultujete plán práce a jste otevřeni k předávání zpětné vazby a společnému řešení dalšího postupu práce.
  • Metodické vedení pedagogického sboru: jako Pracovník péče a podpory se budete orientovat v primárně preventivních opatřeních, sledovat aktuální dění v této oblasti a poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům.
  • Spolupráce s rodiči: informujete rodiče o vaší roli ve škole a nabídce vašich služeb. Účastníte se individuálních schůzek s rodiči v případě potřeby.
  • Spolupráce s dalšími odborníky: budete vytvářet návaznou sociální síť a poskytovat kontakty na další odborníky.
  • Odměna od 240 kč/h

Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete své CV a pár řádků o tom, proč Vás tato pozice zaujala, my se Vám ozveme.

Děkujeme za váš zájem. Těšíme se na setkání s vámi!

Informace o pozici:

Místo pracoviště: Na Pustině 1068, Kolín - Kolín II
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Zadavatel: Nezisková organizace

Kontakt:

Místo pracoviště:

Na Pustině 1068, Kolín - Kolín II

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Zaměstnavatel:

Prostor plus o.p.s.

Kontaktní osoba:

Petr Steklý

Telefon:

608 123 013